Actualitate

Angajăm contabil senior

Verificarea documentelor și realizarea balanței,declarațiilor și ale bilanțului;

Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;

Înregistrarea documentelor financiar contabile;

Exercită și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din necesitățile și politica societății;

Respectarea termenelor de execuție a raportărilor în concordanță cu legislația în vigoare;

Excelentă capacitate de a învăța și de a soluționa;

Excelente abilități de organizare.

Informatii la: 0745 961 178

Sus