Top 5 This Week

Related Posts

Caravană de recrutare în Preutești pentru proiectul „Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate”

Luni, 30 iulie 2018, în comuna Preutești, județul Suceava a avut loc cea de a doua caravană de recrutare a grupului țintă din cadrul proiectului A.M.I.C. – Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate – cod proiect 115048

Astfel, cine nu a reușit să participe la prima sesiune de recrutare ce s-a organizat în luna mai, a avut acum oportunitatea de a se înscrie în Preutești la unul dintre următoarele cursuri gratuite de calificare organizate în cadrul proiectului: Îngrijitoare Bătrâni, Tehnician Maseur, Confecționer-asamblor articole textile, Tâmplar Universal, Cofetar Patiser, Antreprenoriat, Bucătar, Școală Șoferi Cat.B, Școală Șoferi Cat.C, C+E, Lucrător Finisor Construcții, Zidar, Pietrar, Tencuitor, Mecanic Auto, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

La această acțiune de recrutare organizată de către Solicitant – Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu partenerii de proiect – Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava, s-au prezentat 50 de persoane din comunitatea Preutești.

Ca și la prima sesiune de recrutare din luna mai, participanții au primit informațiile necesare de la experții implicați în desfășurarea activităților privind cursurile ce se vor organiza în comunitate și li s-au oferit materiale informative. De asemenea, au fost rugați să completeze un chestionar inițial de preselecție a grupului țintă cu scopul de a afla detalii despre nivelul lor de instruire, statutul pe piața muncii și cursurile de calificare din cadrul proiectului la care ar dori să se înscrie.
Marea majoritate a persoanelor chestionate la această caravană au selectat cursurile de Antreprenoriat, Școală Șoferi Categoria B și Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

O calificare profesională căutată pe piața locală a muncii îi va ajuta pe beneficiari să își găsească un loc de muncă mai ușor și mai repede. Odată deprinse, cunoștințele teoretice și practice pe care le vor dobândi rămân o resursă necontestabilă, calificarea profesională se poate dovedi utilă și bine-venită oricând pe piața muncii. Un curs de calificare urmat cu seriozitate poate uneori să suplinească cerința angajatorilor privind experiența anterioară în domeniu.

Până acum, în cadrul proiectului a avut loc cursul de Îngrijitoare Bătrâni la domiciliu urmând ca în luna August să înceapă cursul de Bucătar iar în luna Septembrie cursul de Competențe antreprenoriale.

Caravanele de recrutare sunt definite ca evenimente informative dezvoltate pe durata celor 36 de luni de implementare a proiectului. Vor fi câte două caravane pe an iar la fiecare sesiune de informare vor putea participa câte 50 de persoane.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului din cadrul caravanelor de recrutare este alcătuit din 308 de beneficiari de măsuri de ocupare din care 123 femei și 34 persoane de etnie romă
• 288 de persoane vor participa la cursuri de calificare/recalificare;
• 200 de persoane vor fi certificate;
• 93 de persoane vor fi angajate sau vor desfășura activitate pe cont propriu;
• 12 firme/afaceri vor fi înființate.

Cele 308 de persoane beneficiare de măsuri de ocupare vor beneficia de servicii medicale (stomatologice și oftalmologice), servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și de servicii de asistență juridică.

caravana-de-recrutare-in-preutesti-pentru-proiectul-actiuni-multiple-si-integrate-pentru-comunitate-2

CRITERII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
a) au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție:

● Zona 1: Bahnă Arin
● Zona 2: Basarabi
● Zona 3: Arghira-Podiș
● Zona 4: Preutești

b) sunt în risc de sărăcie și excluziune socială
c) sunt în una din următoarele situații pe piața muncii:
● au un venit situat sub pragul riscului de sărăcie;
● sunt șomeri, nu au loc de muncă, sunt fără calificări sau au calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
● sunt angajați dar doresc să se recalifice sau au un loc de muncă pe perioadă determinată;
● se confruntă cu o deprivare materială severă.
d) vârstă minimă: 18 ani
e) nivel școlarizare: minim 8 clase

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non romă) din comuna Preutești, județul Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informații privind acest proiect puteți obține la adresa de e-mail: amic@caritas-iasi.ro, pe pagina de grup Facebook: Proiect A.M.I.C sau pe site-ul www.caritas-iasi.ro

Persoane de contact: Anca Diana Maftei – manager proiect, Șchiopoaia Iulia – expert grup țintă.

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles