Comunicate de Presă

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete – Etapa 2”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ, Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, conform contractului de finanțare nr. 17192 din 2023-02-10 , cod proiect C10-I1.4-986.

Investiția: I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean.

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Obiectivul specific al proiectului: – Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;

– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;

– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Investiția finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete)..

Valoarea totală a investiției: 14762192.76 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 12405204 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 2356988.76 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 10.02.2023 –  10.08.2025.

Contact:

Primaria Vicovu de Sus | CUI: 4327073

Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610

E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com   | Telefon/Fax: 0230413343 

Descarcă acest comunicat de presă de aici  

„CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIȚIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI”
„PNRR. FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ – URMĂTOAREAGENERAȚIEUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Sus