Comunicate de Presă

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare moderată a 9 clădiri publice”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ, Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, conform contractului de finanțare nr. 11425 din 2023-01-27 , cod proiect C10-I3-2296.

Investiția: I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean.

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Obiectivul specific al proiectului: Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile.

Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.

Valoarea totală a investiției: 22011920.7 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 18497412.35 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3514508.35 lei. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 27.01.2023 –  27.07.2025.

Contact:

Primaria Vicovu de Sus | CUI: 4327073

Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610

E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com   | Telefon/Fax: 0230413343 

Descarcă acest comunicat de presă de aici 

„CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIȚIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI”
„PNRR. FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ – URMĂTOAREAGENERAȚIEUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Sus