Comunicate de Presă

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL VICOVU DE SUS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3 –Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subvenția I1.B ,,CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE”, Apel de proiect nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, conform contractului de finanțare nr. C3I1B0122000060 din 07.03.2023 , cod proiect C3I1B0122000060.

Investiția: I.1. b: Construirea de insule ecologice digitalizate PNRR/2022/C3/S/I.1.B

Obiectivul general al proiectului: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectivul specific al proiectului: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a investiției: 2,400,224.05 lei.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.016.995,00 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 383.229,05 lei lei.

Durata de implementare a proiectului este de 21 luni, respectiv între 07.03.2023-31.12.2024.

Contact:
Primaria Vicovu de Sus| CUI: 4327073
Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610
E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com | Telefon/Fax: 0230413343

Descarcă acest comunicat de presă de aici 

„CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIȚIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI”
„PNRR. FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ – URMĂTOAREAGENERAȚIEUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Sus