Top 5 This Week

Related Posts

Comunicat de presă„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul „Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus –
Etapa 2”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI
TERITORIALĂ, Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), conform contractului de finanțare
nr. 145448 din 2022-12-21 , cod proiect C10-I1.1-632.
Investiția: I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule
nepoluante)
Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a
localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional,
intraregional și intra-județean.
O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și
urbană la nivelul autorităților publice locale.
Obiectivul specific al proiectului:

– Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament:
autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de
călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv stații de
reîncărcare pentru microbuze și autobuzele electrice.
Valoarea totală a investiției: 15945511.39 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 13399589.4 lei, la care se adaugă TVA aferent
cheltuielilor eligibile în valoare de 2545921.99 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 21.12.2022 – 21.06.2025.

Contact:
Primaria Vicovu de Sus| CUI: 4327073
Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610
E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com | Telefon/Fax: 0230413343
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles