Top 5 This Week

Related Posts

Comunicat de presă„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul „Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete”, în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ, Componenta
C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste
pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, conform contractului de
finanțare nr. 142480 din 2022-12-15 , cod proiect C10-I1.4-419.
Investiția: I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte
vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a
localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional,
intraregional și intra-județean.
O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și
urbană la nivelul autorităților publice locale.
Obiectivul specific al proiectului:

– Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
Investiția finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul
localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete)..
Valoarea totală a investiției: 10325333.71 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 8676751.02 lei, la care se adaugă TVA aferent
cheltuielilor eligibile în valoare de 1648582.69 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 32 luni, respectiv între 15.12.2022 – 15.08.2025.

Contact:
Primaria Vicovu de Sus| CUI: 4327073
Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610
E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com | Telefon/Fax: 0230413343

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

spot_img
@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles