Top 5 This Week

Related Posts

Comunicat de presă„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul „Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat”, în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ,
Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, conform
contractului de finanțare nr. 141515 din 2022-12-14 , cod proiect C10-I1.4-525.
Investiția: I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte
vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a
localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional,
intraregional și intra-județean.
O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și
urbană la nivelul autorităților publice locale.
Obiectivul specific al proiectului: – Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
Investiția finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul
localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete)..
Valoarea totală a investiției: 4100609.1 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3445890 lei, la care se adaugă TVA aferent
cheltuielilor eligibile în valoare de 654719.1 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 14.12.2022 – 14.06.2025.

Contact:
Primaria Vicovu de Sus| CUI: 4327073
Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610
E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com | Telefon/Fax: 0230413343

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

Link-uri utile:

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles