Top 5 This Week

Related Posts

Comunicat de presă„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul „Elaborarea în format GIS a Planului de mobilitate urbana durabila (P.M.U.D) al Orasului
Vicovu de Sus”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI
TERITORIALĂ, Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS
a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, conform contractului de
finanțare nr. 127360 din 2022-11-10 , cod proiect C10-I4-450.
Investiția: I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și
de planificare urbană
Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a
localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional,
intraregional și intra-județean.
O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și
urbană la nivelul autorităților publice locale.
Obiectivul specific al proiectului: Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de
autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin
actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la
documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Valoarea totală a investiției: 153748 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 129200 lei, la care se adaugă TVA aferent
cheltuielilor eligibile în valoare de 24548 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 7 luni, respectiv între 10.11.2022 – 10.05.2023.

Contact:
Primaria Vicovu de Sus| CUI: 4327073
Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610
E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com | Telefon/Fax: 0230413343

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles