Top 5 This Week

Related Posts

Comunicat de presă„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Vicovu de Sus, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Digitalizarea transportului public în orașul Vicovu de Sus”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență P4 – COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ, Componenta C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), conform contractului de finanțare nr. 20941 din 2023-02-08 , cod proiect C10-I1.2-2579.

Investiția: I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Obiectivul general al proiectului: O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean.

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Obiectivul specific al proiectului: – Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;

– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;

– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport (inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

Valoarea totală a investiției: 2899716.44 lei.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2436736.5 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 462979.94 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între 08.02.2023 –  07.02.2025.

Contact:

Primaria Vicovu de Sus | CUI: 4327073

Adresă: Str. Primariei 4-6, Vicovu de Sus, Suceava, 727610

E-mail: primariavicovudesus@yahoo.com   | Telefon/Fax: 0230413343

Descarcă acest comunicat e presă de aici

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

Link-uri utile
https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles