Top 5 This Week

Related Posts

Jandarmeria Suceava face recrutări pentru instituțiile militare de învățământ

Jandarmeria Suceava selecționează candidați pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava selecționează candidați (bărbați și femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, astfel: Scoala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 350 locuri (din care trei locuri pentru romi și două locuri pentru alte minorități); Scoala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – 350 de locuri (din care trei locuri pentru romi și două locuri pentru alte minorități).

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenționează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să o împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de Bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi în­cetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere (2018); să aibă înălțimea de minimum 1,70 metri bărbații și 1,65 metri femeile; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

 

În vederea îndrumării candidaților pentru întocmirea corectă și în volum complet a documentelor constitutive din dosarul de candidat, precum și în scopul eliminării timpilor de așteptare pentru întocmirea documentelor pe linie medicală, candidații se vor prezenta la sediul unității având în vedere următoarele aspecte: înscrierea candidaților se desfășoară  zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 13.00, la sediul unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7 bis. Cererile de participare la concursurile de admitere în instituțiile de formare a subofițerilor jandarmi din cadrul MAI se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava până la data de 5 decembrie 2017. Depunerea dosarelor de candidat se va face până la data de 5 decembrie 2017 (în volum complet) – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 13.00, la sediul unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr.7 bis. Pentru buna desfășurare a activității de recrutare, dosarele de candidat se vor depune în zilele imediat următoare înscrierii la concurs.

 

Relații suplimentare, precum și îndrumarea candidaților pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituțiile militare de învățământ, sesiunea ianuarie 2018, se face prin structura de resurse umane, la reședința unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr.7 bis sau la tel. 0230/522998, interior 24535/24557.

Preluare obiectivdesuceava.ro

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles