Actualitate

Mănăstirea Bogdana intră în proces de restaurare

manastirea-bogdana-intra-in-proces-de-restaurare

În ziua de 24 august 2017, la mănăstirea Bogdana – Rădăuți a avut loc conferința pentru lansarea proiectului Restaurarea, Conservarea Patrimoniului Cultural la Mănăstirea Bogdana, un proiect care de multă vreme era așteptat pentru a fi implementat.

La acest moment important au participat Arhim. Justin Dragomir starețul Mănăstirii Bogdana, pr. Adrian Bogdan Pojoga manager proiect, Doina Iacoban din partea Regional Consulting Suceava, Nistor Tatar – primarul municipiului Rădăuți, reprezentanți ai presei locale.

În cuvântul de deschidere pr. Adrian Bogdan Pojoga, manager proiect a prezentat Obiectivul general al proiectului și anume valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Rădăuți prin reabilitarea patrimoniului cultural la Mănăstirea Bogdana, adică a Bisericii Sf. Nicolae, a Clopotniței și Sediului administrativ (fosta casă parohială) căruia i se va schimba destinația în muzeu și transformarea sa într-un promotor al culturii românești. În cuvântul său a menționat și valoarea totală a proiectului care este de 21.286.342,92 lei din care asistență financiară nerambursabilă 20.851.981,52 lei, cea mai mare sumă ce putea fi accesată. De asemenea a menționat că perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni și că grupul țintă principal vizat este alcătuit în cea mai mare măsură de turiști, vizitatori, enoriași și orice alte persoane interesate de turismul cultural religios.

Pentru cei prezenți la această conferință de presă, la invitația Prea Cuviosului Părinte Arhim. Justin Dragomir, starețul mănăstirii Bogdana diac. prof.dr. Vasile M. Demciuc de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Ștefan cel Mare Suceava a prezentat argumentele științifice pentru care Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Bogdana Rădăuți a trebuit să fie selectată în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. După ce a arătat că această biserică este pentru noi românii un adevărat Panteon, pentru că aici sunt înmormântați primii cinci domnitori ai Țării Moldovei – Bogdan I, Lațcu, Petru I, Roman I, Ștefan I, înțelegând prin aceasta unitatea și continuitatea dinastiei moldovenești de la Bogdan I la Alexandru cel Bun – a subliniat faptul că Biserica Sf. Nicolae ilustrează din punct de vedere arhitectonic, o etapă occidentalizantă cu ecouri ale arhitecturii apusene, ale planului și spațiului bazilical. Bogăția patrimoniului cultural făurit în această mănăstire, astăzi disipat în muzeele laice și ecleziastice din țară, merită a fi adus aici unde a fost făurit și făcut cunoscut generațiilor care vor urma, și expus în Muzeul ce se va organiza cu această ocazie, astfel încât versurile Rămâneți în umbră sfântă,/ Basarabi și voi Mușatini/ Descălecători de țară/ Dătători de legi și datini să fie întărite de respectul nostru pentru ceea ce ne-au lăsat.

Părintele arhimandrit Justin Dragomir, starețul Mănăstirii Bogdana a spus de la început că este stăpânit de o emoție și o bucurie aparte că a reușit după atâtea încercări să vadă că acest proiect a fost aprobat și iată că începând de acum va fi în derulare, menționând că mijlocitor în rugăciuni au fost Sf. Ierarhi Leontie de la Rădăuți și Sf. Ierarh Teodosie,Sf. Ierarh Iacob Putneanul, foști episcopi de Rădăuți. Deși mai bine de două veacuri mănăstirea a fost închisă, începând din timpul stăpânirii habsburgice, această sfântă mănăstire a devenit din nou loc de liniște duhovnicească pentru credincioșii din această zonă din 1991, odată cu redeschiderea sfintei mănăstiri.

În cuvântul său doamna Doina Iacoban director Regional Consulting Suceava a menționat încă o dată importanța faptului că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est au înțeles și au aprobat finanțarea acestui proiect ale cărui obiective vor arăta încă odată întregii lumi bogăția spirituală a acestui loc binecuvântat de Dumnezeu.

Sus