Actualitate

Proiecte aprobate pentru Rădăuți, dar STATUIA? Vezi toate proiectele

proiecte-aprobate

Oare va rămâne statuia din Rădăuți în paragină sau va apela Primăria la un imprumut? Vezi care sunt proiectele aprobate pentru rădăuțeni, printre care și școala de pe obor!

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale.Pentru județul Suceava au fost aprobate 254 de proiecte cu o valoare totală de aproape 930 de milioane de lei, proiecte depuse de Consiliul Județean și de primăriile sucevene. Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh, a anunțat astăzi, în mod oficial, că a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

 

Lista completă a proiectelor care vi fi finanțate în județul Suceava prin PNDL:

JUDEȚUL SUCEAVA -lei-
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 928.525.098,93
1 ADÂNCATA Înființare grădiniță cu program normal în sat Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava 1.004.070,00
2 ADÂNCATA Reabilitare, modernizare și înființare anexă la Școala cu clasele I-IV Adâncata 868.935,00
3 ADÂNCATA Construire dispensar medical uman în localitatea Adâncata, comuna Adâncata, judeţul Suceava 1.305.197,00
4 ADÂNCATA Pod din beton armat în comuna Adâncata, județul Suceava 969.015,71
5 ARBORE Extindere rețele de canalizare în com. Arbore, jud. Suceava 7.124.576,01
6 ARBORE Construire grădiniță cu program normal nr.1 Clit din com. Arbore, jud. Suceava 1.140.712,00
7 ARBORE Reabilitare și modernizare şcoala gimnazială „Luca Arbure” Nr.1 corp A, din com. Arbore, jud. Suceava 1.052.062,00
8 ARBORE Reabilitare și modernizare școala Nr.3 din com. Arbore, jud. Suceava 1.501.312,00
9 ARBORE Construire dispensar comunal din com. Arbore, jud. Suceava 981.200,00
10 BAIA Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, județul Suceava 6.928.508,00
11 BAIA Reabilitare școala nr.2, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava 965.860,00
12 BĂLĂCEANA Amenajare punte pietonală în comuna Bălăceana, Județul Suceava 537.999,00
13 BĂLCĂUŢI Reabilitare și modernizare corp grădiniță cu program normal Negostina și şcoala cu clasele I-IV Negostina, comuna Bălcăuți, Județul Suceava 1.282.666,97
14 BĂLCĂUŢI Reabilitare și modernizare corp Grădiniță cu program normal Bălcăuți și școală cu clasele I-IV, comuna Bălcăuți, Județul Suceava 2.147.730,33
15 BĂLCĂUŢI Reabilitare și modernizare școala primară Gropeni, comuna Bălcăuți, Județul Suceava 929.176,28
16 BĂLCĂUŢI Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava 526.270,97
17 BERCHIŞEŞTI Construire grădiniță cu program normal, în satul Berchișești, comuna Berchișești, județul Suceava 1.721.930,00
18 BERCHIŞEŞTI Lucrări de modernizare şcoala generală nr.2 în comuna Berchișeşti, județul Suceava 980.165,79
19 BILCA Modernizare drumuri comunale în comuna Bilca, județul Suceava, prin programul P.N.D.L. 3.517.528,00
20 BOGDĂNEŞTI Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava 578.464,00
21 BOROAIA Extindere reţea de apă în comuna Boroaia, judeţul Suceava 11.479.964,00
22 BOROAIA Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Boroaia, judeţul Suceava 2.925.922,00
23 BOSANCI Extindere rețea de apă potabilă și canalizare, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava 2.130.580,00
24 BOSANCI Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bosanci 1.550.000,00
25 BOSANCI Construire centru medical, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava 2.677.842,00
26 BOTOŞANA Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate, în localitatea Botoșana, județul Suceava 12.784.671,00
27 BREAZA Pod peste râul Moldova pe drumul comuna Făghețel, comuna Breaza, județul Suceava 1.961.270,00
28 BRODINA Reabilitare și modernizare Școală primară Brodina de Jos, comuna Brodina, județul Suceava 1.446.014,00
29 BUNEŞTI Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Podeni, comuna Bunești, județul Suceava 526.896,30
30 BUNEŞTI Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava 325.715,67
31 BUNEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale ”Artur Gorovei” în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava 1.262.343,67
32 BUNEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Uncești, comuna Bunești, județul Suceava 778.458,73
33 BURLA Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Burla, din sat Burla, Comuna Burla, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat 232.038,00
34 BURLA Reabilitarea sediului Primăriei Comunei Burla, județul Suceava 279.234,00
35 CACICA Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica, județul Suceava 5.226.101,00
36 CALAFINDEŞTI Realizare și dotare dispensar medical în localitatea Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava 1.204.994,00
37 CAPU CÂMPULUI Sediu Primărie în comuna Capu Câmpului, județul Suceava 1.564.123,00
38 CÂRLIBABA Modernizare Şcoala gimnazială Ștefan cel Mare și Grădinița cu program normal Cârlibaba 2.214.804,20
39 CIOCĂNEŞTI Modernizare pod existent în comuna Ciocănești, județul Suceava 704.608,00
40 CIPRIAN PORUMBESCU Reabilitare școală primară și grădiniță în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava 950.661,00
41 CIPRIAN PORUMBESCU Amenajare podețe în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava 559.478,50
42 COMĂNEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, judeţul Suceava 544.775,64
43 COMĂNEŞTI Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii primare și grădiniței cu program normal în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, județul Suceava 898.476,16
44 COMĂNEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Humoreni, comuna Comănești, judeţul Suceava 804.909,26
45 CORNU LUNCII Infiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Şinca şi Păiseni, comuna Cornu Luncii, județul Suceava 9.095.766,00
46 CORNU LUNCII Modernizare, extindere şi dotare şcoală Dumbrava, sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava 1.044.502,00
47 CORNU LUNCII Construire dispensar uman în sat Băişeşti, comuna Cornu Luncii, județul Suceava 2.175.698,00
48 COŞNA Captare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava 3.001.080,00
49 CRUCEA Modernizare și dotare grădiniță cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea, județul Suceava 2.357.990,00
50 CRUCEA Realizare podețe în satul Satu Mare – Pârâul Casei și în satul Cojoci – Pârâul Hopainești, comuna Crucea, județul Suceava 2.283.994,51
51 DĂRMĂNEŞTI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Măriței, comuna Dărmănești, judeţul Suceava 1.178.826,00
52 DOLHEŞTI Reabilitare dispensar medical în sat Dolheștii Mari, com. Dolhești, jud. Suceava 2.073.595,00
53 DOLHEŞTI Reabilitare podeț dalat în zona Cosma în comuna Dolhești, județul Suceava 375.308,00
54 DORNA CANDRENILOR Două poduri din b.a. având L=12,0 m peste pârâul Negrișoara, sat Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor 1.859.018,00
55 DORNA-ARINI Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava 12.290.373,00
56 DORNA-ARINI Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Şcoala gimnazială Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini, județul Suceava 2.514.384,00
57 DORNEŞTI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Şcoala primară nr.1 Dornești, județul Suceva 1.752.989,00
58 DORNEŞTI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal nr.1, comuna Dornești, județul Suceava 1.563.898,00
59 DORNEŞTI Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Dornești, județul Suceava 2.466.811,00
60 DRĂGOIEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Drăgoiești, comuna Drăgoiești, județul Suceava 1.395.255,00
61 DRĂGOIEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Măzănăești, comuna Drăgoieşti, judeţul Suceava 809.910,00
62 DRĂGOIEŞTI Amenjare podețe în comuna Drăgoiești, Județul Suceava 544.663,00
63 DRĂGUŞENI Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava 989.664,00
64 DRĂGUŞENI Asfaltare drum comunal DC 8C, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-0+520 688.650,00
65 DUMBRĂVENI Lucrări de modernizare nestructurale la Grădinița cu Program Normal „Dumbrava Minunată”, comuna Dumbrăveni, județul Suceava 55.123,00
66 DUMBRĂVENI Lucrări de modernizare nestructurale la Școala Primară Sălăgeni, comuna Dumbrăveni, județul Suceava 192.510,00
67 DUMBRĂVENI Construire și dotare centrul medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava 7.449.723,00
68 FÂNTÂNA MARE Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Praxia, comuna Fântâna Mare 5.235.537,00
69 FÂNTÂNA MARE Construire centru medical de permanență în comuna Fântâna Mare 2.574.870,00
70 FÎNTÎNELE Construirea unui dispensar uman în sat Fîntînele, com. Fîntînele, jud. Suceava 701.505,00
71 FORĂŞTI Extindere rețea apă potabilă în satele Uidești și Țolești, comuna Forăşti, judeţul Suceava 3.264.066,00
72 FORĂŞTI Extindere rețea de canalizare în satele Manolea și Boura 5.204.658,00
73 FORĂŞTI Construire spațiu centrală termică, realizare încălzire centrală școală și reabilitare termică Şcoala gimnazială Manolea 773.302,00
74 FORĂŞTI Modernizare prin dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator a Şcolii gimnaziale Oniceni, comuna Forăști, județul Suceava 309.400,00
75 FRĂTĂUŢII NOI Reabilitarea și extinderea Şcolii gimnaziale ”Samuil Isopecu” din satul Costişa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava 2.610.264,00
76 FRĂTĂUŢII NOI Reabilitarea şi extinderea dispensarului uman din satul Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi, județul Suceva 815.361,00
77 FRĂTĂUŢII VECHI Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr.1, în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava 297.095,00
78 FRĂTĂUŢII VECHI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava 2.043.658,00
79 FRĂTĂUŢII VECHI Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava 384.956,00
80 FRUMOSU Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județul Suceava 13.022.424,00
81 FUNDU MOLDOVEI Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava 1.331.377,95
82 GĂLĂNEŞTI Reabilitarea și extinderea școlii cu clasele I – IV din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, județul Suceava 2.044.230,00
83 GRĂMEŞTI Reabilitare drum comunal DC 35 și modernizare drum comunal DC 35B în comuna Grămești, județul Suceava 6.347.324,61
84 GRĂNICEŞTI Extindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, Județul Suceava 2.471.478,00
85 GRĂNICEŞTI Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, Județul Suceava 7.915.450,00
86 GRĂNICEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Romanești, comuna Grănicești, județul Suceava 989.370,00
87 GRĂNICEŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Dumbrava, comuna Grănicești, județul Suceava 564.201,00
88 GRĂNICEŞTI Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Grăniceşti, comuna Grăniceşti, județul Suceava 1.048.270,00
89 GRĂNICEŞTI Refacere pod calamitat peste râul Solca, în localitatea Gura Solcii, comuna Grănicești, județul Suceava 2.872.668,00
90 HĂNŢEŞTI Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Hănțești, județul Suceava 8.023.569,00
91 HĂNŢEŞTI Amenajare podețe în comuna Hănțești, judeţul Suceava 559.419,00
92 HÂRTOP Reabilitare clădire și construire grupuri sanitare pentru elevi și profesori la Școala Gimnazială din comuna Hârtop, județul Suceva 750.625,00
93 HORODNIC DE JOS Modernizare drum comunal 46A, în comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava 2.879.940,00
94 HORODNIC DE SUS Modernizare, extindere și dotare dispensar în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava 1.567.718,00
95 HORODNIC DE SUS Construire poduri peste pârâul Pozen în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava 3.391.201,00
96 HORODNICENI Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava 12.774.892,00
97 HORODNICENI Construire dispensar medical în comuna Horodniceni, Județul Suceava 555.135,00
98 HORODNICENI Amenajare podețe în comuna Horodniceni, Județul Suceava 559.419,00
99 IACOBENI Construire pod peste râul Bistrița în zona pârâul Rău Comuna Iacobeni, judeţul Suceava 1.831.155,00
100 IASLOVĂŢ Extindere și reabilitare termică la Grădinița nr. 2 din localitatea Iaslovăț, comuna Iaslovăț, județul Suceava 501.287,00
101 IASLOVĂŢ Poduri din beton armat în comuna Iaslovăț, Județul Suceava 1.886.995,00
102 ILIŞEŞTI Construire centrală termică și instalații termice la Școala cu clasele V-VIII Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava 135.993,00
103 ILIŞEŞTI Pod peste pârâul Ilișașca, în comuna Ilișești, județul Suceava 521.072,00
104 IPOTEŞTI Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava 6.604.887,00
105 IPOTEŞTI Înființare grădiniță cu program normal în loc. Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava 2.379.530,00
106 IPOTEŞTI Modernizare și extindere Şcoala Gimnazială cu clasele I- VIII, comuna Ipotești, județul Suceava 5.147.519,31
107 IZVOARELE SUCEVEI Modernizare grădinița cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava 836.975,00
108 IZVOARELE SUCEVEI Modernizare școala primară și grădinița cu program normal Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava 1.094.115,00
109 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Construire și extindere corpuri clădiri la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava 4.589.840,00
110 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci – Bilbor, județul Suceava 25.179.976,00
111 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle -lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul Suceava 46.775.354,31
112 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Asfaltare DJ 155B, Urecheni-Timișești- Boroaia, km 47+600-53+020, județul Suceava 9.194.520,00
113 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Asfaltare DJ 178C, Rădăuți- Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus , km 1+800-23+276, județul Suceava 39.742.795,00
114 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Modernizare DJ 172D,Teșna – Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava 25.515.000,00
115 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Modernizare DJ 174, Panaci-Glodu, km 22+000-28+000, județul Suceava 14.618.855,00
116 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Modernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, km 32+000-44+300, județul Suceava 21.940.113,00
117 JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Modernizare DJ208C, Vulturești-Hârtop-DJ208, km 33+600-50+290, județul Suceava 33.459.495,00
118 MARGINEA Înființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Marginea, judeţul Suceava 2.855.624,00
119 MĂLINI Modernizare DC 12C și alte drumuri comunale de interes public în comuna Mălini, județul Suceava 3.492.684,00
120 MĂNĂSTIREA HUMORULUI Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava 16.662.258,00
121 MITOCU DRAGOMIRNEI Extindere rețele de canalizare și alimentare cu apă în com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava 17.335.627,00
122 MOARA Rețele de canalizare în localitățile Moara Nica, Bulai și Moara Carp, comuna Moara, judeţul Suceava 5.184.196,00
123 MOARA Realizare și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Moara Nica, comuna Moara, judeţul Suceava 2.004.376,00
124 MOLDOVA-SULIŢA Reabilitare și împrejmuire Școala cu clasele I-IV din localitatea Benia, comuna Moldova-Sulița, județul Suceava 464.045,00
125 MOLDOVIŢA Construire pod peste râul Moldovița zona ”Bolohan”, comuna Moldovița, Județul Suceava 1.190.438,00
126 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC Dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2 în Municipiul Câmpulung Moldovenesc 130.900,00
127 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava 4.706.296,00
128 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC Reabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Naţional Dragoş Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava 9.571.326,00
129 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava 5.184.246,00
130 MUNICIPIUL FĂLTICENI Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni (Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă, Anton Holban, Pietrari, Ștefan cel Mare, Ion Dragoslav, 1 Mai, Ana Ipătescu – parțial) 7.056.000,00
131 MUNICIPIUL FĂLTICENI Reabilitare pod-B-dul 2 Grăniceri, DN 2 km 410+345-Municipiul Fălticeni 5.336.000,00
132 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI Continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza Autorizației de construire nr.328/2007 pentru obiectivul Școală Generală cu clasele I-IV și Sală sport situată în mun. Rădăuți, str. Oborului, nr.14A, jud. Suceava 1.868.932,00
133 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI Extindere Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E) 2.164.696,00
134 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI Extindere și modernizare Grădinița cu program normal „Sfânta Treime” Rădăuți 283.691,00
135 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.6 Rădăuți 403.566,57
136 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit „Prichindelul” Rădăuți 511.039,86
137 MUNICIPIUL VATRA DORNEI Continuare lucrări la grădinița cu orar prelungit str. Chilia, nr. 9A, Vatra Dornei 2.726.157,00
138 MUNICIPIUL VATRA DORNEI Continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină și schimbarea destinației în săli de clasă + internat 4.050.970,00
139 MUNICIPIUL VATRA DORNEI Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei 2.713.775,00
140 MUŞENIŢA Modernizare drum DC 52 de la km 4+682 la km 9+782 în comuna Mușenița, județul Suceava 6.723.506,00
141 ORAŞ BROŞTENI Reabilitare școala cu clasele I-VIII Ion Teodorescu, localitatea Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava 585.182,00
142 ORAŞ BROŞTENI Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal 1 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava 600.570,66
143 ORAŞ BROŞTENI Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal 2 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava 587.438,83
144 ORAŞ BROŞTENI Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Dârmoxa, oraș Broșteni, județul Suceava 601.962,24
145 ORAŞ BROŞTENI Reabilitare, modernizare și extindere grădinița cu program prelungit, oraș Broșteni, județul Suceava 3.634.459,27
146 ORAŞ BROŞTENI Modernizare drum județean DJ 174 km 52+000-56+660, Neagra-Broșteni, județul Suceava 9.718.796,98
147 ORAŞ CAJVANA Înființare sistem de alimentare cu apă în orașul Cajvana județul Suceava 14.997.823,00
148 ORAŞ CAJVANA Construire grădiniță cu program normal în cartier Muncel, orașul Cajvana, județul Suceava 2.093.001,00
149 ORAŞ CAJVANA Lucrări pentru reabilitare Liceu Tehnologic Cajvana, corp C și F, oraș Cajvana, județul Suceava 895.202,00
150 ORAŞ CAJVANA Amenajare podețe în orașul Cajvana, Județul Suceava 559.300,00
151 ORAŞ DOLHASCA Reabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava 15.890.093,00
152 ORAŞ DOLHASCA Modernizare, extindere și dotare grădiniță, sat Gulia, oraș Dolhasca, judeţul Suceava 1.701.760,00
153 ORAŞ FRASIN Racorduri de canalizare în orașul Frasin, județul Suceava 5.009.909,00
154 ORAŞ FRASIN Reabilitare și modernizare DJ 177A, Frasin-Stulpicani-Holda, km 2+675,00 – 6+850,00 oraşul Frasin, judeţul Suceava 10.926.693,00
155 ORAŞ GURA HUMORULUI Realizarea și Dotarea Grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț, Oraș Gura Humorului jud. Suceava 1.234.459,00
156 ORAŞ GURA HUMORULUI Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit, Strada Oborului, Oraș Gura Humorului, judeţul Suceava 2.478.877,00
157 ORAŞ LITENI Extindere infrastructura de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava 4.969.121,00
158 ORAŞ LITENI Construire sală de recreere și grupuri sanitare, reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava 444.966,00
159 ORAŞ LITENI Construirea unei săli de recreere, amenjare grupuri sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava 457.943,00
160 ORAŞ LITENI Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în oraș Liteni 4.828.454,00
161 ORAŞ LITENI Construirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, amenajarea unei camere pentru depozitare – corn și lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava în vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava 830.685,00
162 ORAŞ LITENI Echiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, amenajare camera – corn şi lapte – în spații existente și dotări la școala Rotundă, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava 467.593,00
163 ORAŞ LITENI Reabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița de la corpul B al Liceului Tehnologic I.V.Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava 472.502,00
164 ORAŞ LITENI Reabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava 765.405,00
165 ORAŞ LITENI Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava 2.045.622,00
166 ORAŞ LITENI Reabilitarea, modernizarea corpului existent și construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru -Corn și lapte- și dotări la Școala din Rotunda (Poiana) 587.494,00
167 ORAŞ MILIŞĂUŢI Modernizare DC 41 Tibeni-Milișăuți km 7+140-8+790, județul Suceava 2.173.567,00
168 ORAŞ MILIŞĂUŢI Modernizare strada Ciortăriei, în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava 530.141,00
169 ORAŞ SALCEA Extindere rețea de canalizare în sat Prelipca, oraș Salcea, jud. Suceava 8.207.783,00
170 ORAŞ SALCEA Consolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădinița/creșă în oraș Salcea, jud. Suceava 1.219.424,00
171 ORAŞ SALCEA Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Aurelian Stanciu, oraş Salcea, jud. Suceava 484.530,00
172 ORAŞ SALCEA Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Cristofor Simionescu, oraș Salcea, jud. Suceava 357.847,00
173 ORAŞ SIRET Extinderea rețelelor de apă și apă uzată pe DJ 291A (străzile Ștefan Petriceicu Vodă. str. Lațcu Vodă, str. 9 Mai, str. Moldovei) din orașul Siret, județul Suceava 4.183.835,00
174 ORAŞ SIRET Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, județul Suceava 705.015,57
175 ORAŞ SOLCA Amenajare poduri în Orașul Solca, Județul Suceava 2.491.970,00
176 ORAŞ VICOVU DE SUS Crearea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de studiu existente la Școala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus, județul Suceava 4.800.017,00
177 OSTRA Eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale Ostra, Corpurile 1 și 2, din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat și dotări 930.363,00
178 OSTRA Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava 455.913,00
179 PANACI Demolare școala veche și realizare grădiniță în comuna Panaci, județul Suceva 718.701,00
180 PANACI Dotări și amenajări funcționale Școala Generală din satul/comuna Panaci, judeţul Suceava 1.588.069,00
181 PANACI Etajare și reabilitare Dispensar în comuna Panaci, județul Suceava 893.998,00
182 PĂLTINOASA Construire școală primară Țîmpoceni, localitatea Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava 866.477,00
183 PĂLTINOASA Reabilitarea, dotarea dispensarului medical din sat Păltinoasa și dotarea dispensarului din sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava 769.930,00
184 PĂLTINOASA Construire poduri și podețe în comuna Păltinoasa, județul Suceava 4.483.050,68
185 PĂTRĂUŢI Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Pătrăuți, județul Suceava 10.840.959,00
186 PĂTRĂUŢI Modernizare grădiniță cu program normal – Moldoveni prin construire de grupuri sanitare și autorizări (ISU și DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava 529.651,00
187 PĂTRĂUŢI Modernizare Școala gimnazială Constantin Morariu prin amenajări interioare, exterioare și autorizări (ISU ȘI DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava 1.351.830,00
188 PĂTRĂUŢI Modernizare dispensar uman prin construire de grupuri sanitare și amenjări interioare și exterioare în comuna Pătrăuți, județul Suceava 542.723,00
189 PÎRTEŞTII DE JOS Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava 17.844.575,00
190 POIANA STAMPEI Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și construire stație de tratare a apei în comuna Poiana Stampei, județul Suceava 1.679.702,00
191 POIANA STAMPEI Pod din beton armat peste râul Dorna la Alexeni în comuna Poiana Stampei, județul Suceava 958.307,00
192 POIENI-SOLCA Înființare grupuri sanitare și reabilitare școală gimnazială Poieni-Solca, județul Suceava 1.053.074,00
193 POJORÎTA Reabilitare, modernizare și dotare școala cu clasele V – VIII Pojorîta, comuna Pojorîta, județul Suceava 1.188.821,00
194 POJORÎTA Pod peste râul Moldova, zona Fuior, comuna Pojorîta, județul Suceava 1.013.856,00
195 PREUTEŞTI Reabilitare și modernizare sediu primărie, comuna Preutești, județul Suceava 1.722.119,00
196 PUTNA Extindere rețea canalizare zona Putna – Timotei comuna Putna, județul Suceava 340.000,00
197 PUTNA Construire grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, com. Putna, jud. Suceava 756.056,00
198 PUTNA Reabilitare și dotare 2 corpuri clădire Școala gimnazială Ștefan cel Mare comuna Putna, județul Suceava 1.128.189,00
199 RĂDĂŞENI Reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Ion Lovinescu, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava 3.949.022,00
200 RĂDĂŞENI Construire și dotare dispensar uman, în comuna Rădășeni, județul Suceava 1.708.041,00
201 RÎŞCA Înfințare sistem de epurare a apelor uzate și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Rîșca, județul Suceava 15.615.436,00
202 RÎŞCA Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, județul Suceava 739.401,26
203 RÎŞCA Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, judeţul Suceava 295.969,42
204 SADOVA Alimentare cu apă în Comuna Sadova 4.001.752,84
205 SADOVA Poduri din b.a peste râul Sadova în comuna Sadova 1.611.546,00
206 SATU MARE Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Țibeni, comuna Satu Mare, județul Suceava 2.248.743,00
207 SATU MARE Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava 1.022.924,00
208 SIMINICEA Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială Siminicea, din comuna Siminicea, jud. Suceava 215.980,00
209 SLATINA Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava 15.012.651,00
210 SLATINA Pod peste Suha Mică la intrarea în localitatea Găineşti, comuna Slatina, județul Suceava 1.119.896,00
211 STRAJA Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Şcoala gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, județul Suceava 3.578.084,00
212 STROIEŞTI Înființare sistem de epurare a apelor uzate și înființare sistem de alimentare cu apă, în comuna Stroiești, județul Suceava 14.065.800,00
213 STROIEŞTI Reabilitare și modernizare dispensar medical uman în comuna Stroiești, Județul Suceava 555.730,00
214 STROIEŞTI Realizare podeț în comuna Stroiești, Județul Suceava 559.300,00
215 STULPICANI Extindere rețea alimentare cu apă. Mărire capacitate sursă. Realizare racorduri canalizare menajeră în Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, Județul Suceava 5.276.679,00
216 STULPICANI Reabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Stulpicani, județul Suceava 473.937,00
217 STULPICANI Consolidare și reabilitare poduri în comuna Stulpicani, județul Suceava 6.409.340,00
218 SUCEVIŢA Modernizare și extindere infrastructură apă potabilă în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a 506.895,00
219 SUCEVIŢA Modernizare și extindere infrastructură canalizare și stație de epurare în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a 506.895,00
220 SUCEVIŢA Construire grup sanitar școala Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava 933.516,00
221 SUCEVIŢA Grădiniță cu program normal, 3 grupe, Sucevița 932.183,00
222 ŞARU DORNEI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei județul Suceava 1.563.731,00
223 ŞCHEIA Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în satul Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava 12.665.071,00
224 ŞERBĂUŢI Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Șerbăuți, județul Suceava 13.187.525,00
225 TODIREŞTI Reabilitare, modernizare și extindere școala ”I.V. Rachieru” Soloneț, comuna Todirești, județul Suceava 3.494.098,00
226 TODIREŞTI Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială ”Vasile Bumbac” Costîna, comuna Todirești, județul Suceava 2.124.656,00
227 TODIREŞTI Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială Părhăuți, comuna Todirești, județul Suceava 1.284.310,00
228 TODIREŞTI Reabilitare, modernizare și extindere școala Todirești, comuna Todirești, județul Suceava 4.143.954,00
229 TODIREŞTI Amenajare podeț în comuna Todirești, Județul Suceava 545.139,00
230 UDEŞTI Reabilitare și modernizare drumuri comunale în localitățile Reuseni, Plăvălari, Luncușoara și Udești, comuna Udești, județul Suceava 4.793.832,00
231 ULMA Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Lupcina, comuna Ulma, județul Suceava 1.490.951,00
232 ULMA Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ulma, comuna Ulma, județul Suceava 1.407.199,00
233 VADU MOLDOVEI Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăvița, Nigotești, Mesteceni și Ioneasa în comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava 10.667.748,00
234 VADU MOLDOVEI Reabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava 556.491,00
235 VALEA MOLDOVEI Amenajări exterioare la școala cu clasele I-IV Mironu, comuna Valea Moldovei, județul Suceava 435.560,00
236 VALEA MOLDOVEI Dotare cu mobilier și lucrări exterioare la grădinița cu program normal comuna Valea Moldovei, sat Mironu, județul Suceava 195.550,00
237 VAMA Extindere rețea de alimentare cu apă, sat Vama și Strîmtura,comuna Vama, județul Suceava 6.393.920,00
238 VAMA Reabilitare și modernizare Şcoala gimnazială ”Iorgu G. Toma”, comuna Vama, județul Suceava 1.347.538,00
239 VATRA MOLDOVIŢEI Construire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava 6.716.420,00
240 VEREŞTI Demolare corp centrală termică, modernizare, eficientizare termică, dotare și echipare corp școală, modernizare teren sport, construire corp centrală termică în satul Verești, comuna Verești, jud. Suceava 3.972.915,00
241 VEREŞTI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava 785.935,00
242 VICOVU DE JOS Construire Grădinița nr.2 și rebilitare școala cu clasele I-IV, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava 1.199.780,22
243 VICOVU DE JOS Construire Grădinița nr.3, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava şi branşament electric 1.240.635,89
244 VOITINEL Construire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Voitinel, în comuna Voitinel, județul Suceava 519.239,69
245 VOITINEL Modernizare drumuri comunale și vicinale și poduri peste pârâul Voitinel în comuna Voitinel, județul Suceava 6.434.322,00
246 VOLOVĂŢ Modernizare drumuri comunale în comuna Volovăț, Județul Suceava 1.656.185,00
247 VULTUREŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava 1.606.554,74
248 VULTUREŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Giurgești, comuna Vulturești judeţul Suceava 1.035.551,09
249 VULTUREŞTI Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Osoi, comuna Vulturești, județul Suceava 493.940,44
250 ZAMOSTEA Reabilitare termică și dotare a Şcolii cu clasele I- VIII din comuna Zamostea, judeţul Suceava 588.931,00
251 ZAMOSTEA Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Zamostea, comuna Zamostea, județul Suceava 1.252.011,00
252 ZAMOSTEA Refacere pod peste pârâul Baranca la km 0+940 pe DC 36L în comuna Zamostea, județul Suceava 727.217,00
253 ZAMOSTEA Reabilitare termică a clădirii – sediu primărie din comuna Zamostea, județul Suceava 216.461,00
254 ZVORIŞTEA Reabilitare și modernizare spații afectate desfășurării activității cabinetelor medicale în localitatea Zvoriștea, comuna Zvoriștea, județul Suceava 530.000,80

monitorulsv.ro

Sus