Top 5 This Week

Related Posts

Răspunsul primarului Nistor Tătar la somația publică înaintată de Cătălin Miron

În scopul informării corecte a cetăţenilor Municipiului Rădăuţi, vă adresez rugămintea de a publica următoarea opinie, în legătură cu articolul ”Cătălin Miron: Primăria Rădăuţi are nevoie de 3500 ani pentru a recupera investiţia din centrala termică a oraşului”, din data vineri, 02 martie 2018, sub semnătura domnului Sandrinio Neagu.

”Luând la cunoştinţă de ”somaţia publică”, adresată de liderul local al Partidului Naţional Liberal, mă simt nevoit să aduc unele precizări, în scopul evitării necunoaşterii complete de către cititorii cotidianului dumneavoastră a realităţii, astfel:

1 – Domnul consilier local Miron Cătălin ”omite”, în mod voit, să spună că această situaţie a fost generată în anul 2013, când consiliul local era majoritar liberal, formaţiune politică din care face parte acum şi domnul Miron Cătălin, ca lider local de partid; începând cu acel an, conducerea primăriei şi consiliul local au întreţinut o permanent stare de tensiune în relaţia cu SC Servicii Comunale SA, în scopul cooptării unor alte societăţi furnizoare de servicii de utilităţi pentru municipiul Rădăuţi.

2 – În anul 2013, s-a semnat un act adiţional la contractul de delegare a gestiunii către SC Servicii Comunale SA, de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Rădăuţi, în baza unei hotărâri a consiliului local, de prelungire a contractului, hotărâre care a fost anulată de către instanţa de contencios, fiind atacată de Instituţia Prefectului Suceava.

3 – În raportul Curţii de conturi Suceava din 2017, se arată că, într-adevăr, Primăria Municipiului Rădăuţi trebuia să încaseze venituri din concesiuni şi închirieri în valoare de 25,055,977.12 lei de la SC Servicii Comunale SA; primăria nu a manifest însă pasivitate în această privinţă, a intentat acţiune în justiţie pentru recuperarea acestor sume, a pierdut în prima instanţă, iar acum are calitatea de recurent în recursul declarat la Curtea de Apel Suceava.

4 – Nu poate fi imputată actualului primar Nistor Tatar atitudinea de administrator de bună credinţă faţă de societatea pe care o conducea la acea dată, SC Servicii comunale .

5 – Și dacă domnul Miron Cătălin este preocupat de recuperarea, de către primărie, a sumelor datorate, ne aşteptăm să dovedească acelaşi spirit civic şi de legalitate prin plata sumei de 26.000 lei, pe care o datorează bugetului local, reprezentând diferite obligaţii către stat (amenzi, impozite autoturisme, clădiri şi terenuri), mai devreme de 3.500 de ani.”

Primar,
Nistor Tatar

Sursă: Monitorul de Suceava

@obiectivderadauti
@obiectivderadautihttps://www.obiectivderadauti.ro
Jurnalist pentru Obiectiv de Rădăuți, originar din Rădăuți.

Popular Articles